Nõrkvoolutööd

Valvesüsteemid, k.a videovalvesüsteemid.
Sidevõrkude ehitus ja hooldus (telekommunikatsiooniseadmete paigaldus).
Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS).
Läbipääsusüsteemid.

Elektritööd